مدیریت بازیکنان
۱۳۹۱/۱۲/۱۵

    

برای تغییر توانایی های بازیکنان، بر روی بازیکن موردنظر دبل کلیک کنید. در صفحه ای که در سمت راست باز می شود، میزان توانایی هر بازیکن (که در حالت پیش فرض تمام توانایی ها صفر می باشد) نمایش داده می شود. برای افزایش و یا کاهش توانایی کافیست با استفاده از ابزار تعبیه شده برای هر قابلیت این کار را انجام دهید.(توانایی بازیکنان در زمین در صدی از عدد 100 می باشد، که 100 نشان دهنده ی بالاترین توانایی و صفر نشان دهنده عدم وجود آن توانایی در بازیکن می باشد.) عمل ارتقا دادن بازیکنان به این صورت است : از 1 تا 25 برای برای هر ارتقا 1 طلا , از 25 تا 50 برای هر ارتقا 2 طلا , از 50 تا 75 برای هر ارتقا 4 طلا و از 75 تا 100 برای هر ارتقا 8 طلا لازم است .

در نسخه 1.1 مسترکاپ شما قادر هستید در هر روز فقط 24 عدد به توانایی هر بازیکن اضافه فرمایید یعنی در 1 ساعت شما می توانید یکی از توانایی های بازیکن مورد نظر خود را 1 عدد اضافه فرمایید.

در حال بارگذاري . . .